Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z posiedzeń Komisji 2015

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

PDFProtokół z 29 stycznia 2015.pdf

PDFProtokół z 22 kwietnia 2015.pdf

PDFProtokól z Komisji Mieszkaniowej 22 10 15.pdf

PDFProtokół z 10 grudnia 2015.pdf

 

 

Komisja ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

PDFProtokół z 18 marca 2015.pdf

PDFProtokół z 21 kwietnia 2015.pdf

PDFProtokół z 12 października 2015.pdf

PDFProtokół z 14 grudnia 2015.pdf

 

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

PDFProtokół z 27 stycznia 2015.pdf

PDFProtokół z 23 marca 2015.pdf

PDFProtokół z 20 maja 2015.pdf

PDFProtokół z 19 października 2015.pdf

PDFProtokół z 8 grudnia 2015.pdf

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

PDFProtokół z 19 lutego 2015.pdf

PDFProtokół z 27 kwietnia 2015.pdf

PDFProtokół z 12 maja 2015.pdf

PDFProtokół z 13 października 2015.pdf

PDFProtokół z 17 listopada 2015.pdf

PDFProtokół z 11 grudnia 2015.pdf

PDFProtokół z 16 grudnia 2015.pdf

 

 

 

Wspólne posiedzenia

PDFProtokół z 9 czerwca 2015.pdf

Wersja XML