Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).PDF
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.zip
ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy.zip
ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie art. 24.zip
ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie art. 22.zip
ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ- wykaz wykonywanych usług.zip
ZIPZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz narzedzi.zip
ZIPZałącznik nr 7 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej.zip
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZałącznik nr 9 - projekt umowy.pdf

   PDFZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.PDF
   PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF
  

   PDFWyjaśnienie treści SIWZ.PDF
   PDFZmiana treści SIWZ II.PDF
   ZIPaktualny załącznik nr 1- formularz ofertowy.zip
 


 

Wersja XML