Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory ławników

PDFUchwała Nr XII 104 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru ławnika

PDFUchwała Nr X 82 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

PDFUchwała Nr IX 68 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

PDFInformacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.pdf

PDFlista osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf

PDFoświadczenie o przestępstwo.pdf

PDFoświadczenie posiadanej władzy rodzicielskiej.pdf

RTFkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika-2019.rtf

PDFrodo klauzula informacyjna wybory ławnikow.pdf

 

PDFUchwała Nr IX 82 2015.pdf

 

PDFUchwała Nr VIII 77 2015.pdf

PDFUchwała Nr VII 69 2015.pdf

PDFInformacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019.pdf

PDFKarta zgłoszeniowa kandydata na ławnika.pdf

PDFOświadczenie składane przez kandydata Nr 1.pdf

PDFOświadczenie składane przez kandydata Nr 2.pdf
 

Wersja XML