Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum 2015

DOCWyniki referendum 2015 - zbiorcze zestawienie.doc

 

DOCZarządzenie Nr S.0050.92.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

DOCZarządzenie Nr S.0050.90.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji  do spraw Referendum w referendum ogólnopolskim  zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

 

DOCObwieszczenie o obwodach.doc

DOCZarządzenie Nr S.0050.77.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w Referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Referendum Ogólnokrajowego 2015 znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej http://referendum2015.pkw.gov.pl/

 

ODTgłosowanie korespondencyjne.odt

ODTZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.odt

ODTinstrukcja głosowania korespondencyjnego w kraju.odt

ODToświadczenie o tajnym oddaniu głosu.odt

 

DOCZarządzenie Nr S.0050.66.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych

PDFDopisywanie do spisu wyb., głos. korespondencyjne, głos. przez pelnomocnika, zaświadczenie o prawie do głos..pdf

PDFPOSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O ZARZĄDZENIU OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM.pdf

Wersja XML