Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet i jego realizacja 2016

PDFInformacja Burmistrza Dobrodzienia o realizacji budżetu Gminy Dobrodzień w 2016r.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2016r.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za III kwartał 2016r.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za II kwartał 2016r.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za I kwartał 2016r.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Dobrodzień na 2016r.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrodzień.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2016r..pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2016r..pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrodzień.pdf
 

Wersja XML