Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z posiedzeń Komisji 2016

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

PDFProtokół z 19 lutego 2016.pdf

PDFProtokół z 15 marca 2016.pdf

PDFProtokół z 9 czerwca 2016.pdf

PDFProtokół z 19 października 2016.pdf

PDFProtokół z 24 listopada 2016.pdf

 

 

Komisja ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

PDFProtokół z 18 lutego 2016.pdf

PDFProtokół z 31 marca 2016.pdf

PDFProtokół z 7 czerwca 2016.pdf

PDFProtokół z 9 czerwca 2016.pdf

PDFProtokół z 1 września 2016.pdf

PDFProtokół z 17 października 2016.pdf

PDFProtokół z 1 grudnia 2016.pdf

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

PDFProtokół z 13 stycznia 2016.pdf

PDFProtokół z 7 marca 2016.pdf

PDFProtokół z 18 maja 2016.pdf

PDFProtokół z 5 października 2016.pdf

PDFProtokół z 22 listopada 2016.pdf

PDFProtokół z 20 grudnia 2016.pdf

 

 

Komisja Rewizyjna

PDFProtokół z 11 maja 2016.pdf

PDFProtokół z 12 lipca 2016.pdf

PDFProtokół z 6 października 2016.pdf

PDFProtokół z 25 października 2016.pdf

 

 

Wspólne posiedzenia

PDFProtokół z 27 września 2016.pdf

Wersja XML