Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

1. Zadanie: „Przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności”, z kwotą dofinansowania: 1.009.441,36 zł, realizowana w roku 2016.

Wersja XML