Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu i Senatu 2011

DOCWyniki głosowania do sejmu RP 2011.doc

DOCWyniki głosowania do senatu RP 2011.doc

DOCPOSZCZEGÓLNI KANDYDACI DO SEJMU RP OTRZYMALI NASTĘPUJĄCĄ LICZBĘ GŁOSÓW.doc

DOCOdwzorowanie karty - skreślenia KW PPP.doc

DOCObwieszczenie- Skreślenie KW PPP.doc

PDFUchwały Obwodowych Komisji Wyborczych w spr. wyboru przewodniczącego i zastepcy.pdf

DOCObwieszczenie - skreślenia KW Prawica.doc

DOCZarządzenie Nr 112.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

PDFObwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr. 21.pdf

PDFObwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr. 53.pdf

DOCPrawo do głosowania przez pełnomocnika.doc

DOCGłosowanie w lokalu dostosow. do potrzeb osób niepełnosprawnych.doc

PDFUchwała Nr VIII 73 2011.pdf

DOCwzór zgłoszenia do OKW.doc

DOCZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA.doc

DOCUchwala_PKW_dot._Powoływania OKW.doc

DOCZarządzenie Burmistrza Dobrodzienia w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.doc

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.pdf

DOCObwieszczenie o utworzonych numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.doc

RTFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej - wyciąg.rtf

DOCZarządzenie Nr 89Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwiesz.doc

PDFKalendarz wyborczy 2011.pdf

PDFPOSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

 

Więcej informacji nt. wyborów można uzyskać ze strony www.pkw.gov.pl 

 

Wersja XML