Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe 2010

PDFsprawozdanie finansowe dla komitetów w gminie do 20.000 mieszkańców.pdf

PDFsprawozdanie finansowe dla komitetów uczestniczących w wyborach do rad gmin powyżej 20.000 mieszkańców.pdf

PDFŁĄCZNE sprawozdanie finansowe .pdf

DOCKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 grudnia 2010 r.doc

PDFWYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I.pdf

DOCWyniki głosowania w Gminie Dobrodzień.doc

DOCUchwała Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

DOCObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dn. 2 listopada 2010r. o zarejestrowanych listach kandyd. na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w D-niu.doc

DOCObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dn.2.11.2010 roku o obsadzeniu mandatów radnych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13.doc

DOCObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 2 listopada 2010r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Dobrodzienia.doc

DOCObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 2.11.2010 r. o przyzn. numerach dla list kandydatów komitetów wyb. w wyborach do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

DOCUchwała Nr 8 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

DOCUchwała Nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

DOCUchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

DOCUchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

DOCObwieszcz. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26.10. 2010 r. o utworzonych numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.doc

DOCINFORMACJA O DODATKOWYM DYŻURZE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBRODZIENIU.doc

DOCUchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.pdf

DOCSTANOWISKO Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13.10.2010r. w związku ze sporządzaniem wykazów osób popierających listy kandydatów na radnych.doc

DOCUchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

DOCUchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

DOCUchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.doc

DOCZarządzenie Nr 118 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2010r.doc

DOCWZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.doc

DOCDYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBRODZIENIU.doc

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf

DOCObwieszczenie w sprawie utworzonych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień okręgów wyborczych.doc

PDFRozporządzenie Prezesa RM w sprawie zarzadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw [...] oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf

DOCOświadczenie o Utworzeniu KWW.doc

DOCOświadczenie Pełnomocnika Finansowego.doc

DOCOświadczenie Pełnomocnika Wyborczego.doc

DOCZgłoszenie kandydata do TKW.doc

PDFRozporządzenie MSWiA w sprawie sporządzenienia aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf

PDFInformacja PKW z dn. 20.09.10 r. o głosowaniu przez pełnomocnika.pdf

DOCzarządzenie nr 109 Burmistrza D-nia z dnia 21.09.2010r. wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszcz. urzęd. obwieszcz. wyb. i plakatów komitetów wyborcz..doc

DOCzarządzenie nr 110 Burmistrza Dobrodzienia z dn. 27.09.2010r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.doc

PDFZaświadczenie dla męża zaufania.pdf

PDFZaświadczenie dla zastępcy pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego.pdf

Strona internetowa PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl

 

Wersja XML