Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Akty Prawa Miejscowego 2021 rok
  Data modyfikacji: 22-09-2021 14:43
 2. Zapytanie ofertowe - Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych: ulotki informacyjne, roll –up - w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
  Data modyfikacji: 22-09-2021 08:31
 3. Zarządzenia Burmistrza 2021
  Data modyfikacji: 21-09-2021 14:01
 4. Zarządzenie Nr S.0050.123.2021
  Data utworzenia: 21-09-2021 14:00
 5. Informacje o stanie gminy 2020-2021
  Data modyfikacji: 21-09-2021 12:57
 6. XXXI Sesja Rady Miejskiej
  Data modyfikacji: 21-09-2021 11:02
 7. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2021
  Data modyfikacji: 21-09-2021 11:02
 8. Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa budynku remizy OSP w Pludrach”
  Data modyfikacji: 20-09-2021 15:23
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020
  Data utworzenia: 20-09-2021 13:54
 10. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 177, obręb Zwóz, gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Data modyfikacji: 20-09-2021 13:04
Wersja XML