Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa łącznika Błachów-Ligota Dobrodzieńska”
  Data modyfikacji: 21-01-2022 12:13
 2. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień
  Data modyfikacji: 19-01-2022 12:48
 3. Zarządzenia Burmistrza 2022
  Data modyfikacji: 18-01-2022 14:34
 4. Zarządzenie Nr S.0050.9.2022
  Data utworzenia: 18-01-2022 14:33
 5. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2022
  Data modyfikacji: 18-01-2022 13:07
 6. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Data utworzenia: 18-01-2022 13:07
 7. Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
  Data utworzenia: 18-01-2022 12:51
 8. Dane teleadresowe
  Data modyfikacji: 17-01-2022 13:54
 9. Bieżące informacje publiczne 2021 - 2022
  Data modyfikacji: 12-01-2022 07:59
 10. Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy
  Data modyfikacji: 11-01-2022 13:00
Wersja XML