Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Dane teleadresowe
  Data modyfikacji: 12-04-2021 14:29
 2. Bieżące informacje publiczne 2021
  Data modyfikacji: 12-04-2021 12:15
 3. Zawiadomienie Dyrektora ZGWWP z dnia 30.03.2021
  Data utworzenia: 12-04-2021 12:15
 4. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach nr 433, 437 obręb Dobrodzień wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dobrodzień
  Data modyfikacji: 08-04-2021 14:20
 5. 06.04.2021 - Decyzja
  Data utworzenia: 08-04-2021 14:19
 6. 06.04.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji
  Data utworzenia: 08-04-2021 14:09
 7. 25.02.2020 - Zawiadomienie o zebranych dowodach
  Data utworzenia: 08-04-2021 14:04
 8. OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień” – części działki nr 178/164 obręb Klekotna
  Data utworzenia: 08-04-2021 09:10
 9. Zarządzenia Burmistrza 2021
  Data modyfikacji: 07-04-2021 12:58
 10. Zarządzenie Nr S.0050.52.2021
  Data utworzenia: 07-04-2021 12:57
Wersja XML