Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet i jego realizacja 2018

PDFINFORMACJA BURMISTRZA DOBRODZIENIA O REALIZACJI BUDŻETU GMINY DOBRODZIEŃ W 2018R.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018r.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za III kwartał 2018r.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za II kwartał 2018r.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za I kwartał 2018r.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Dobrodzień na 2018r.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrodzień.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2018r.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2018r.pdf

Wersja XML