Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe 2018

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego - wyciąg.docx

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg.docx

 

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Dobrodzienia.pdf

PDFProtokół z wyborów do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf

 

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza.pdf

PDFObwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych - powiat.pdf

PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych - sejmik.pdf
 

 

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych.pdf

 

PDFInformacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych.pdf

 

PDFZarządzenie Nr S.0050.122.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.pdf

 

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III - dodatkowy termin i losowanie - Dobrodzień.pdf

 

PDFHarmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego w Dobrodzieniu.pdf

PDFInformacja dotycząca dyżurów Urzędnika Wyborczego w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.pdf

 

PDFDyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.pdf

PDFSkład Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.pdf

 

PDFObwieszczenie o okręgach wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie o obwodach głosowania.pdf

 

PDFUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu w sprawie wyboru Przewodniczącego.pdf

PDFUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego.pdf

PDFUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej.pdf

 

PDFgłosowanie korespondencyjne.pdf

PDFzałaczniki do głosowania korespondencyjnego.pdf

 

PDFPostanowienie w sprawie powołania Miejskich Komisji Wyborczych.pdf

PDFZgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej ds.przeprowadzania głosowania w obwodzie.pdf

PDFZgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej ds.ustalenia wyników głosowania.pdf

PDFUchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFHarmonogram dyżurów WKW -.pdf

PDFInformacja o składzie i siedzibie WKW.pdf

 

PDFZarządzenie Nr S.0050.112.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki miejskiej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.109.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r

PDFObwieszczenie o okregu 160801.pdf

PDFKOMUNIKAT KW W OPOLU III – ZAWIADOMIENIE O LICZBIE MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH I ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO TKW.pdf

PDFOBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z DNIA 17 SIERPNIA 2018.pdf

PDFINFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW.pdf

PDFINFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf

PDFINFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI RP.pdf

PDFINFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI UE.pdf

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów.pdf

PDFZarzadzenie Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018r w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018r.pdf

PDFKomunikat o objęciu funkcji komisarza w Opolu III.pdf

PDFWykaz urzędnikow wyborczych.pdf

 

Informacje i wzory dokumentów:

https://opole.kbw.gov.pl/

Wersja XML