Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki organizacyjne

Plac Wolności 24, 46- 380 Dobrodzień
tel. (034) 3 575 346
dyr. Agnieszka Hurnik

www.dokis.info

 

Plac Wolności 1 , 46-380 Dobrodzień
tel. (034) 351 62 60
dyr. Klaudia Tkaczyk

bip.mgops.dobrodzien.pl

 

Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień
tel. (034) 3 575 538
dyr. Bożena Gaś

http://zeas.dobrodzien.biposwiata.pl

 

ul. Piastowska 25, 46-380 Dobrodzień
tel. (034) 3 575 534, 3 575 351
dyr. Eugeniusz Konik
sekretariat@zgkim-dobrodzien.pl
www.bipzgkim.dobrodzien.pl

DOCUchwała Nr XXIII 173 04.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XXIII 173 04.doc

 

ul Piastowska 49, 46-380 Dobrodzień
tel. (034) 3 575 207
dyr. Krystyna Kazimierowicz

II budynek
ul. Piastowska 17, 46-380 Dobrodzień
tel. (034) 3 575 536

 

ul. Wiejska 2, Szemrowice, 46-380 Dobrodzień
tel. (034) 3 575 355
dyr. Dorota Krawiec

www.pspszemrowice.pl
pspszemrowice.bipszkola.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach jest jednostką organizacyjną gminy działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 1996r Nr 67 poz.329 z późn. zm.) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Obsługę finansowo-księgową Szkoły prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu mieszczący się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu.

DOCXStatut.docx

 

 

ul. Kolejowa 27, Turza, 46-380 Dobrodzień
tel. (034) 3 537 207
dyr. Zbigniew Cytera

http://spturza.wodip.opole.pl
http://pspturza.bipszkola.pl/

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Wyzwolenia 4b, 46-375 Pludry
tel. (034) 3 537 511
dyr. Bożena Konarska-Markiewicz

  1. Przedszkole Samorządowe

ul.Szkolna 2
46-375 Pludry
tel.(034) 3 537 530

  1. Oddział zamiejscowy przedszkola

Bzinica Stara
ul.Karola Miarki 2
tel.(034) 3 537 535
dyr.Bożena Konarska-Markiewicz

 

ul. Piastowska 64, 46-380 Dobrodzień
tel. 34 3 575 320

dyr. Ewa Macha

 

ul. Piastowska 17A, 46-380 Dobrodzień
tel. 664 840 317
https://zlobekdobrodzien.szkolnastrona.pl/
dyr. Kinga Kalinowska

 

ul. Wiejska 30, Szemrowice, 46-380 Dobrodzień
tel. (034) 3 536 072
dyr. Dorota Krawiec

 

ul. Opolska 53, Myślina, 46-380 Dobrodzień
tel. (034) 3 537 208
dyr. Zbigniew Cytera

 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
ul.Dobrodzieńska 1
46-380 Główczyce
dyr. Krystyna Kazimierowicz

 

Wersja XML