Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

-  Pruska Sara - Przewodnicząca
-  Maleska Dorota
-  Proft Jerzy
-  Wloczyk Joachim
-  Wołowczyk Dorota - Wiceprzewodnicząca


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

-  Bula Krzysztof - Przewodniczący
-  Karpinski Damian - Wiceprzewodniczący
-  Lichota Rajmund


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji

-  Chwalczyk Rafał
-  Pruska Sara - Wiceprzewodnicząca
-  Kapela Piotr
-  Kobus Robert
-  Kukowka Gabriel - Przewodniczący
-  Miazga Tomasz
-  Maleska Dorota
-  Skibe Jacek
-  Wloczyk Joachim
-  Wołowczyk Dorota
-  Zając Radosław


Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

-  Bula Krzysztof
-  Chwalczyk Rafał
-  Kapela Piotr
-  Karpinski Damian
-  Kobus Robert - Przewodniczący
-  Kukowka Gabriel
-  Lichota Rajmund
-  Miazga Tomasz
-  Proft Jerzy
-  Skibe Jacek
-  Zając Radosław - Wiceprzewodniczący

 

Wersja XML