Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet i jego realizacja 2019

PDFINFORMACJA BURMISTRZA DOBRODZIENIA O REALIZACJI BUDŻETU GMINY DOBRODZIEŃ W 2019R.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za III kwartał 2019r.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 września 2019r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za II kwartał 2019r.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za I kwartał 2019r.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2019r.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Dobrodzień na 2019r.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrodzień.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2019.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2019r.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień.pdf

 

Wersja XML