Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza 2019

PDFZarządzenie Nr S.0050.221.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr S.0050.188.2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

PDFZarządzenie Nr S.0050.220.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień do zaciągania zobowiązań oraz upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przenesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki

PDFZarządzenie Nr S.0050.219.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.218.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.217.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.216.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.215.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.214.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.213.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w dniu 31 grudnia 2019 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.212.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.211.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.210.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.209.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.208.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany godzin pracy w wigilię dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.207.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.206.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.205.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 47/2012 z dnia 21.05.2012 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie Nr S.0050.204.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.203.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.202.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.201.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.200.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.198.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.197.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.196.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.195.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.194.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.193.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 20 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr S.0050.88.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie nadawania  przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w Drużynie Sanitarnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.192.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.191.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.190.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.189.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.188.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.187.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

PDFZarządzenie Nr S.0050.186.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.185.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu "Program Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

PDFZarządzenie Nr S.0050.184.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.183.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.182.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.181.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.180.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.179.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.178.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.177.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.176.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.175.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.174.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.173.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.172.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.171.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.170.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2019 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej w miejscowości Rędzina stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.169.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.168.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.167.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.166.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.165.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.164.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.163.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.162.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.161.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.160.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.158.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.157.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr S.0050.156.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.155.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2019 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 177 /2011 z dnia 30.12.2011 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

PDFZarządzenie Nr S.0050.154.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.153.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.152.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.151.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr S.0050.187.2017 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie okteślenia trybu udzielania i zasad rozliczania dotacji przedmiotowych przyznanych samorządowemu zakładowi budżetowemu

PDFZarządzenie Nr S.0050.150.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.149.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 września 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.148.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

PDFZarządzenie Nr S.0050.147.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.146.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.145.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.144.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.143.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udostępniania pomieszczeń gminnych oraz świetlic wiejskich Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.142.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.141.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.140.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.139.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 47/2012 z dnia 21.05.2012 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie Nr S.0050.138.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.137.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.136.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.135.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 sierpnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.134.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.133.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.132.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.131.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

PDFZarządzenie Nr S.0050.130.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.129.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.128.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr S.0050.127.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.126.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.125.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start"

PDFZarządzenie Nr S.0050.124.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań,wydawania rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji administracyjnych, oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.123.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.122.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.121.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.120.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.119.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.118.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.117.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

PDFZarządzenie Nr S.0050.116.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.115.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

PDFZarządzenie Nr S.0050.114.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.113.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.112.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.111.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.110.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.109.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.108.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.107.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.106.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.105.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.104.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.103.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.102.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym wydawania decyzji administracyjnych, oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.101.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 18 z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.100.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.99.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.98.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

PDFZarządzenie Nr S.0050.97.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.96.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.95.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.94.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.93.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie przekwalifikowania lokali socjalnych w lokale mieszkalne

PDFZarządzenie Nr S.0050.92.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.91.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.90.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2018

PDFZarządzenie Nr S.0050.89.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za rok 2018

PDFZarządzenie Nr S.0050.88.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w Drużynie Sanitarnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.87.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania do działania formacji obrony cywilnej - Drużyny Sanitarnej (DS)

PDFZarządzenie Nr S.0050.86.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.85.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.84.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stawki za bezumowne korzystanie z gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.83.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat i zasad umieszczania różnych reklam na obiektach i gruntach stanowiących własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.82.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu z powodu upałów

PDFZarządzenie Nr S.0050.81.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.80.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.79.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFZarządzenie Nr S.0050.77.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.76.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.75.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.74.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

PDFZarządzenie Nr S.0050.73.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Przedszkola z Oddziałami integracyjnymi w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.72.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 maja 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr S.0050.146.2016 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu planowania w budżecie Gminy Dobrodzień dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, przekazywania dotacji oraz ich rozliczania

PDFZarządzenie Nr S.0050.71.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.70.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 maja 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr S.0050.69.2019 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.69.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.68.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.67.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.66.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.65.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr S.0050.64.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza

PDFZarządzenie Nr S.0050.63.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.62.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.61.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy

PDFZarządzenie Nr S.0050.60.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych

PDFZarządzenie Nr S.0050.59.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie odwołania inspektora ochrony danych osobowych

PDFZarządzenie Nr S.0050.58.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia Nr 173/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia i środków trwałych stanowiących własność Gminy Dobrodzień zaewidencjonowanych w księgach Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.57.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.56.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.55.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.54.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.53.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.52.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.51.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.50.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.49.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.48.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.47.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.46.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.45.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

PDFZarządzenie Nr S.0050.44.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

PDFZarządzenie Nr S.0050.43.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych nie zabudowanych na rzecz Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.42.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.41.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.40.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.39.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.38.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 26 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 110/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w Radiofonicznej Drużynie Alarmowania

PDFZarządzenie Nr S.0050.37.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.36.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.35.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

PDFZarządzenie Nr S.0050.34.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

PDFZarządzenie Nr S.0050.33.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.32.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.31.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.30.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr S.0050.29.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rekrutacyjnej do Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.28.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2019

PDFZarządzenie Nr S.0050.27.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.26.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.25.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.25.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.24.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.24.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.23.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.23.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.22.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.21.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2019 roku

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.21.2019.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.21.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.20.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr S.0050.20.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.19.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.18.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.17.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektów rozkładów jazdy

PDFZarządzenie Nr S.0050.16.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.132.2018 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.15.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.14.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ds. czynności związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.13.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2019 roku na terenie Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.12.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.10.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym oraz składania dokumentów do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a także klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

PDFZarządzenie Nr S.0050.9.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.8.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił zbrojnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.7.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.6.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.5.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.4.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu zasad zaliczania zaległych wpłat o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr S.0050.3.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielanie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Dobrodzień w 2019 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.2.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.1.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobrodzień odrębnymi ustawami na 2019 r.

Wersja XML