Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCZałącznik nr 1.doc

DOCZałącznik nr 2.doc

DOCZałącznik nr 3.doc

DOCZałącznik nr 4.doc

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

PDFPROJEKT BUD.PDF

PDFOPIS TECHNICZNY CZ.1.PDF

PDFOPIS TECHNICZNY CZ.2.PDF

PDFOPIS TECHNICZNY CZ.3.PDF

PDFOPIS TECHNICZNY CZ.4.PDF

PDFOPIS TECHNICZNY CZ.5.PDF

PDFOPIS TECHNICZNY CZ.6.PDF

PDFORIENTACJA.PDF

PDFPLAN SYTUACYJNY CZ.1.PDF

PDFPLAN SYTUACYJNY CZ.2.PDF

PDFPLAN SYTUACYJNY CZ.3.PDF

PDFPLAN SYTUACYJNY CZ.4.PDF

PDFPLAN SYTUACYJNY CZ.5.PDF

PDFPLAN SYTUACYJNY CZ.6.PDF

PDFPLAN SYTUACYJNY CZ.7.PDF

PDFPROFIL PODŁUŻNY CZ. 1.PDF

PDFPROFIL PODŁUŻNY CZ.2.PDF

PDFPROFIL PODŁUŻNY CZ. 3.PDF

PDFPROFIL PODŁUŻNY CZ.4.PDF

PDFPROFIL PODŁUŻNY CZ.5.PDF

PDFPROFIL PODŁUŻNY CZ.6.PDF

PDFPRZEKROJE POPRZECZNE CZ. 1.PDF

PDFPRZEKROJE POPRZECZNE CZ.2.PDF

PDFPRZEKROJE POPRZECZNE CZ.3.PDF

PDFPRZEKROJE POPRZECZNE CZ.4.PDF

PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI CZ.1.PDF

PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI CZ.2.PDF

PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI CZ.3.PDF

PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI CZ.4.PDF

PDFSpecyfikacja techniczna Dobrodzień ul. Studzienna i Zielona.pdf

 

Wersja XML