Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

PDFINFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 27 W OPOLU z dnia 15 czerwca 2020 r. - Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu.pdf

 

DOCWyniki głosowania w Gminie Dobrodzień.doc

 

PDFPOSTANOWIENIE NR 634 2019.pdf Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Dobrodzień

PDFPOSTANOWIENIE NR 617 2019.pdf Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Dobrodzień

 

PDFPostanowienie KW III o pierwszym posiedzeniu.pdf

 

Materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych

PDFZał. 1 Broszura_wytyczne.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-II Ustalenie wyników-protokoły.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW- Głosowanie korespondencyjne.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-1-Przeprowadzenie głosowania.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X.pdf
 

 

PDFUdostępnienie spisu wyborców.pdf

 

PDFPostanowienie 538 2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III.pdf w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

PDFUchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu.pdf w sprawie powołania pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu, udzielania im upoważnienia oraz ustalenia punktów odbioru protokołów głosowania z obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

PDFZarządzenie Nr S.0050.149.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 września 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

PDFZarządzenie Nr S.0050.157.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 

PDFZarządzenie Nr S.0050.154.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

PDFINFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU O LOSOWANIACH ORAZ MOŻLIWOŚCI DOKONANIA DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PRZEZ KOMITETY WYBORCZE.pdf

 

PDFOBWIESZCZENIE Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 września 2019 roku.pdf o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

PDFPostanowienie 528 2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III.pdf z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

PDFInformacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego.pdf

 

PDFZarządzenie Nr S.0050.135.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 sierpnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych

DOCXObwieszczenie o okręgach wyborczych-wyciąg.docx

PDFUchwała PKW nr 79-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.pdf

DOCZałącznik do Uchwały PKW nr 79-2019 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.doc

 

PDFPostanowienie Prezydenta RP w spr.zarządzenia wyborów.pdf

Wersja XML