Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet i jego realizacja 2020

Informacja Burmistrza Dobrodzienia o realizacji budżetu gminy Dobrodzień w 2020r.

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020r

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Dobrodzień III kwartał 2020r.

PDFInformacja z wykonania Budżetu Gminy Dobrodzień II kwartał 2020r..pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za I kwartał 2020r.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrodzień.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień.pdf

PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2020r.pdf
 

Wersja XML