Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umorzenia i pomoc publiczna

PDFwykaz osob prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowoci prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018r -dofinansowanie kosztów ksztalcenia młodocianych pracownikow.pdf

PDFwykaz osob prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - dofinansowanie kosztów ksztalcenia młodocianych pracownikow.pdf

PDFWykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016r.pdf

PDFWykaz umorzeń za 2015 rok.pdf

PDFWykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015r - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.pdf

ODTWykaz umorzeń za 2014 rok.odt

ODTWykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2014.odt

ODTWykaz umorzeń za 2013 rok.odt

DOCwykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego za 2013.doc

DOCWykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie w 2012r. w formie ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi żołnierskiej, ulgi inwestycyjnej za okres 01.01.2012–31.07.2012.doc

DOCWykaz umorzeń za 2012 rok.doc

DOCWykaz umorzeń za 2011 rok.doc

DOCWykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie w 2011 roku.doc

PDFUchwała Nr XLIII 346 2010.pdf

DOCUchwała Nr XXXII-249-09.doc

 

 

Wersja XML