Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

ZIPPROJEKT BUDOWLANY (cz. 1).zip

ZIPPROJEKT BUDOWLANY (cz. 2).zip

ZIPPROJEKT BUDOWLANY (cz. 3).zip

ZIPPROJEKT BUDOWLANY (cz. 4).zip

ZIPPROJEKT BUDOWLANY (cz. 5).zip

ZIPPRZEDMIAR ROBÓT.zip

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

Wersja XML