Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Myślinie przy ul. Przejazdowej 2

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 350 000 euro na zadanie pn.:Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Myślinie przy ul. Przejazdowej 2".

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
 

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 5ZIPPROJEKT ARCHITEKTURY.zip

Załącznik nr 6ZIPPROJEKT KONSTRUKCJI.zip

Załącznik nr 7 ZIPPROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.zip

Załącznik nr 8ZIPPROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ.zip

Załącznik nr 9ZIPSPECYFIKACJE TECHNICZNE.zip

Załącznik nr 10ZIPPRZEDMIARY.zip

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf  WZÓR UMOWY

Załącznik nr 12 Identyfikator postępowania - f1d9a815-817e-4f71-a0df-b7544e694e34

 

           PDFZmiana treści SIWZ.pdf
           PDFSIWZ (zmodyfikowana).pdf

PDFinformacja dot. otwarcia ofert.pdf

 

 

 


 

 

 

Wersja XML