Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Miejskiej - ODWOŁANA

ODWOŁANA

 

Dobrodzień, 10.09.2020 r.

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu

 

ORG.0002.12.2020

 

Informuję, że XXII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, odbędzie się w dniu 17 września 2020 roku (czwartek) o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 r.

  • Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 5. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

 6. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 7. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Piotr Kapela

PDFXXII Sesja Rady Miejskiej.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

Wersja XML