Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Dobrodzień, 14.09.2020 r.

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu

 

ORG.0012.8.2020

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 21 września 2020 roku o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu:

  • zapoznanie się z dodatkową dokumentacją;

  • przygotowanie opinii zawierającej wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi;

  • przygotowanie projektu uchwały.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Krzysztof Bula

PDFPosiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

 

Wersja XML