Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Myślinie przy ul. Przejazdowej 2

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 350 000 euro na zadanie pn.:Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Myślinie przy ul. Przejazdowej 2".

PDFZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf
 

Wersja XML