Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.120.2020

ZARZĄDZENIE NR S.0050.120.2020
BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Dobrodzienia.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282) w zw. z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.  poz. 713), zarządzam co następuje

§ 1. Podczas nieobecności Sekretarza Gminy Pana Waldemara Krafczyk wyznacza się Zastępcę  Burmistrza  Dobrodzienia Pana  Michała Tula do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Dobrodzienia, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
dr Andrzej  Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.120.2020.pdf (74,26KB)