Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Dobrodzień, 07.10.2020r.

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu


 

ORG.0012.9.2020


 

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 14 października 2020 roku o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.


 

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


 


 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Krzysztof Bula

PDFPosiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf


 

Wersja XML