Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpowiedź na interpelację ORG.0003.13.2020

Dobrodzień, 06.10.2020 r.

ORG.0003.13.2020

 

 

 

 

 

Jacek Skibe

Radny

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

 

W związku z oddaniem do użytku obwodnicy Dobrodzienia w ciągu DK 901 stary przebieg przeszedł zgodnie z art.10 ust. 5e Ustawy o drogach publicznych na Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnie. Urząd Miejski zwrócił się z prośbą o wykonanie zmiany organizacji ruchu, aby ograniczyć wjazd samochodów ciężarowych do centrum miasta, a zarazem aby w przedmiotowym opracowaniu znajdzie się zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej.
Do końca roku przejście zostanie przeniesione o ok. 8 m w kierunku rynku, gdzie znajduje się lampa uliczna. Dodatkowo od strony przedszkola zostanie zamontowana LED-owa lampa solarna doświetlająca przedmiotowe przejście.

 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasiński

PDFOdpowiedź na interpelację ORG.0003.13.2020.pdf

Wersja XML