Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.152.2020

ZARZĄDZENIE NR S.0050.152.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 08.10.2020 roku

w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu


 

Na podstawie art. 2; art. 17 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 ze zm.); § 10 pkt. 7, § 11 pkt. 3 i 4, § 12 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U.2015.1829); wytycznych Wojewody Opolskiego z dnia 21 lutego 2020 r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa opolskiego w 2020 roku stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie opolskim w 2020 roku; wytycznych Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 marca 2020 roku do szkolenia obronnego realizowanego na terenie gminy Dobrodzień w 2020 roku stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia nr S.0050.40.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2020 r.; „Planu szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu na 2020 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1

W dniu 15 października 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu zostanie przeprowadzone szkolenie obronne. W szkoleniu wezmą udział wyznaczone osoby z poszczególnych grup szkoleniowych, wyznaczone osoby których miejscem pracy jest budynek Urzędu Miejskiego oraz inne zaproszone podmioty.

§ 2

Plan oraz harmonogram szkolenia określają zatwierdzone przeze mnie: „Tematyczny program realizacji szkolenia obronnego” oraz plany konspekty.

§ 3

Za przygotowanie dokumentacji określonej w § 2 oraz prawidłową organizację i przeprowadzenie szkolenia czynię odpowiedzialnym inspektora ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i bhp.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.152.2020.pdf (134,50KB)