Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 214 000 euro na zadanie pn.: „Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu”.

ZIPZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.zip
 

Wersja XML