Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą we wsi Gosławice, gmina Dobrodzień, województwo opolskie na działce 319 – farma numer 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Zawiadomienie o zebranych dowodach

ODTCharakterystyka.odt
DOCDecyzja.doc
PDFDecyzja.pdf
DOCZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
PDFZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
 

Wersja XML