Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 214 000 euro na zadanie pn.: Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – KOSZTORYS OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 6 do SIWZPDFPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ Identyfikator postępowania - 94aba2d6-9ab8-4818-9464-e85bea3e6c0f

Załącznik nr 9 do SIWZ – ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_94aba2d6-9ab8-4818-9464-e85bea3e6c0f.asc

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, SALA KONFERENCYJNA – pokój nr 109, wyjątkowo ze względu na zagrożenie epidemiczne poprzez transmisje on-line na stronie internetowej: https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html.

 

ZIPINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.zip
 

Wersja XML