Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach nr 433, 437 obręb Dobrodzień wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dobrodzień

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszczęciu postępowania

25.02.2020 - Zawiadomienie o zebranych dowodach

06.04.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji

06.04.2021 - Decyzja

Wersja XML