Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie S.0050.185.2020

ZARZĄDZENIE NR S.0050.185.2020
BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.50.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Dobrodzień.

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 pod nazwą "Wykaz kamer monitoringu na terenie Dobrodzienia" będącym załącznikiem do załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia pod nazwą: "Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Dobrodzień" dodaje się punkt 13 o treści: Wejście do budynku Urzędu. Kamera w wideodomofonie (bez rejestracji obrazu).
§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.185.2020.pdf (65,62KB)