Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiory Danych Przestrzennych

Zał.2 ARKUSZ 1_niezmieniony_XXIV 219 2020.tif
Zał.2 ARKUSZ 1_niezmieniony_XXIV 219 2020.tif.points
Zał.2 ARKUSZ 2_zmieniony_XXIV 219 2020.tif
Zał.2 ARKUSZ 3_niezmieniony_XXIV 219 2020.tif
Zał.2 ARKUSZ 3_niezmieniony_XXIV 219 2020.tif.points
Zał.2 ARKUSZ 4_zmieniony_XXIV 219 2020.tif
Zał.2 ARKUSZ 4_zmieniony_XXIV 219 2020.tif.points
Zał.2 ARKUSZ 5_1_niezmieniony_XXIV 219 2020.tif
Zał.2 ARKUSZ 5_1_niezmieniony_XXIV 219 2020.tif.points
Zał.2 ARKUSZ 5_2_niezmieniony_XXIV 219 2020.tif
Zał.2 ARKUSZ 5_2_niezmieniony_XXIV 219 2020.tif.points
Zał.2 ARKUSZ 6_niezmieniony_XXIV 219 2020.tif
Zał.2 ARKUSZ 6_niezmieniony_XXIV 219 2020.tif.points
Zał.3 Uwarunkowania_zagospodarowania_przestrzennego_XXIV 219 2020.tif
Zał.3 Uwarunkowania_zagospodarowania_przestrzennego_XXIV 219 2020.tif.points
APP1.gfs
APP1.xml
DOC1.gfs
DOC1.xml
METADATA.gfs
METADATA.xml
P1.gfs
P1.xml
RYS1.gfs
RYS1.xml
ZBIOR_APP.gfs
ZBIOR_APP.xml

 

Wersja XML