Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet i jego realizacja 2021

Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień II kwartał 2021r

Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień I kwartał 2021r

PDFUchwała nr 31 2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrodzień.pdf

PDFUchwała nr 30 2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Dobrodzień na 2021.pdf

PDFUchwała nr 460 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień.pdf

PDFUchwała nr 459 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobro.pdf

PDFUchwała nr 458 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2021r.pdf

Wersja XML