Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.205.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.205.2020
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem 31 grudnia 2020r. traci moc Zarządzenie Nr S.0050.99.2019 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu wraz z zmianami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.205.2020.pdf (2,23MB)