Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dobrodzień, 14.01.2021 r.

GK.6220.7.7.2020

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrodzień 1 o mocy sumarycznej do 1 MW w miejscowości Dobrodzień, na działce nr 1994 obręb 0024 Dobrodzień.

Treść decyzji została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 34/3575100 wew. 25.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Wersja XML