Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany i programy ochrony środowiska

 


PDFSTAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W ROKU 2010.pdf 


DOCProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Dobrodzień.doc


DOCRAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DOBRODZIEŃ ZA LATA 2009-2010.doc

DOCSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2009-2010 DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc  


DOCAKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc

DOCPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc


DOCAKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc 

DOCPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY DOBRODZIEŃ.doc 


PDFPOS_Dobrodzień.pdf  

PDFPrognoza POS Dobrodzień.pdf


PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień.pdf
 

 

 

Wersja XML