Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


  Brak opisu obrazka


Zarządzenie Nr S.0050.14.2021

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego

 


Brak opisu obrazka

Spis powszechny NSP 2021 - Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Dobrodzienia Andrzej Jasiński – Gminny Komisarz Spisowy w Dobrodzieniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 r do 09 lutego 2021 r. (przedłużony do 16 lutego 2021 r.)

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach.

DOCXOgłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego.docx

DOCXFormularz do pobrania.docx


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Wersja XML