Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze oferty - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy dróg zlokalizowanych w miejscowościach Dobrodzień, Kocury, Myślina, Pludry

Nr Spr. ZP.271.3.2021                                                                                     Dobrodzień, dnia 17.05.2021 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości nieprzekraczającej kwoty 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, od której do ich udzielania stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy dróg zlokalizowanych  w miejscowościach Dobrodzień, Kocury, Myślina, Pludry”.

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym w/w postępowania, informujemy, iż została wybrana oferta nr 3 złożona przez przez Wykonawcę: Kazimierz Sztajglik, ul. Piłsudskiego 11, 46-200 Kluczbork, która spełniła wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najniższą cenę z pośród złożonych ofert w niniejszym postępowaniu, tj. ŁĄCZNĄ CENĘ BRUTTO: 18 400,00 zł, stanowiąca sumę niżej wycenionych zadań:

Zadanie nr 4: 6000,00 zł brutto,

Zadanie nr 5: 6000,00 zł brutto,

Zadanie nr 6: 6400,00 zł brutto,

Z ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w pozostałych zadaniach nr 1-3 Zamawiający postanowił zrezygnować.

Dokładny termin oraz szczegóły zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostaną ustalone telefonicznie.

 

                                                                                       z up. BURMISTRZA
                                                                                                          mgr Michał Tul
                                                                                                      Zastępca Burmistrza

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf

 

Nr Spr. ZP.271.3.2021                                                                                     Dobrodzień, dnia 18.05.2021 r.

 

 

Sprostowanie informacji o wyborze oferty

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości nieprzekraczającej kwoty 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, od której do ich udzielania stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy dróg zlokalizowanych  w miejscowościach Dobrodzień, Kocury, Myślina, Pludry”.

 

 

W związku z zaistniałą omyłką w informacji o wyborze oferty dotyczącej w/w postępowania, informujemy, iż wybrana oferta nr 3 złożona przez przez Wykonawcę: Kazimierz Sztajglik, ul. Piłsudskiego 11, 46-200 Kluczbork, spełniła wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najniższą cenę z pośród złożonych ofert w niniejszym postępowaniu, tj. ŁĄCZNĄ CENĘ BRUTTO: 22 632,00 zł, stanowiąca sumę niżej wycenionych zadań:

Zadanie nr 4: 7380,00 zł brutto,

Zadanie nr 5: 7380,00 zł brutto,

Zadanie nr 6: 7872,00 zł brutto,

Pozostała treść informacji o wyborze oferty pozostaje bez zmian.

 

  z up. BURMISTRZA
                                                                                                          mgr Michał Tul
                                                                                                      Zastępca Burmistrza

 

PDFSprostowanie informacji o wyborze oferty.pdf

  

 

 

 

Wersja XML