Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalno – biurowym oraz budynku lakierni z kotłownią na paliwo gazowe

26.05.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszczęciu postępowania

Wersja XML