Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Dobrodzienia o realizacji budżetu gminy Dobrodzień w 2020r.

INFORMACJA BURMISTRZA DOBRODZIENIA O REALIZACJI BUDŻETU GMINY DOBRODZIEŃ W 2020r.

 

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz 305) przedstawiam informację dotyczącą realizacji budżetu za 2020 r.

 

I. Wykonanie budżetu gminy:

 

 

Plan po zmianach

Wykonanie

% realizacji planu

Dochody ogółem w tym:

50.918.956,15

51.732.372,34

101,6

- dochody bieżące

46.033.133,97

46.174.897,94

100,3

- dochody majątkowe

4.885.822,18

5.557.474,40

113,7

Wydatki ogółem

w tym:

50.953.342,51

47.487.245,97

93,2

- wydatki bieżące

44.855.737,97

42.598.866,68

94,97

- wydatki majątkowe

6.097.604,54

4.888.379,29

80,17

Nadwyżka (+) / Deficyt (-)

-34.386,36

4.245.126,37

-

Przychody ogółem w tym:

4.532.011,36

3.700.578,87

81,65

- zaciągnięte kredyty i pożyczki

2.447.414,15

1.615.981,66

66

- wolne środki

2.015.615,76

2.015.615,76

100

- spłata udzielonych pożyczek

31.815,00

31.815,00

100

- niewykorzystane środki pieniężne, o których ,owa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

37.166,45

37.166,45

100

Rozchody ogółem w tym:

4.497.125,00

4.435.527,00

98,6

- spłaty kredytów i pożyczek

4.331.125,00

4.331,125,00

100

- udzielone pożyczki

166.500,00

104.402,00

62,7

 

II. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA:

 

- kwota wykonanych dochodów z tyt. w/w środków : 2.254.500,10 zł;

- kwota wykonanych wydatków w z tyt. w/w środków : 1.432.727,82 zł z tego sfinansowane z otrzymanych w 2020r. Środków 118.256,98 zł

(refundacja z budżetu UE 1.314.470,84 zł nastąpi w latach następnych)

 

III. Kwota zobowiązań wymagalnych : 0,00 zł.

 

IV. Dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego: dotacja w ramach projektu „Marszałkowska Inicjatywa sołecka” 18.262,56 zł.

 

V. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

 

- dotacje dla Powiatu Oleskiego 9.777,00 zł,

- dotacja dla Województwa Opolskiego 159.836,02 zł.

 

VI. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: w 2020r. Gmina Dobrodzień nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

 

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł:

 

Rzymsko-Katolicka Parafia pw św. Marii Magdaleny

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

Polski Związek Wędkarski Okręg Opole Koło Dobrodzień

Kornelia Karpinska-Koza, Aniela Karpinski

Manfred Knop

Claudius Badura

Marek Miler

Arkadiusz Bryłka

Lilly Guzy

Nikola Rust - Olearczuk

Kler S.A.

 

 

Wysokość umorzonych kwot w zakresie podatków lub opłat i przyczyny umorzenia

 

Lp.

Nazwisko i imię / nazwa podatnika

Kwota udzielonej pomocy

(kwota umorzonej należności głównej wraz z odsetkami)

Rodzaj ulgi, umorzenia

Przyczyna umorzenia

1.

Rzymsko-Katolicka Parafia pw św. Marii Magdaleny

7.112,00

umorzenie podatku od nieruchomości

ważny interes podatnika

2.

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

9.441,00

umorzenie podatku od nieruchomości

ważny interes podatnika

3.

Polski Związek Wędkarski Okręg Opole Koło Dobrodzień

1.802,00

umorzenie podatku od nieruchomości

ważny interes podatnika

4.

Kornelia Karpinska-Koza, Aniela Karpinski

2.576,00

umorzenie podatku od nieruchomości

ważny interes podatnika

5.

Manfred Knop

687,00

umorzenie podatku od nieruchomości

ważny interes podatnika

6.

Claudius Badura

757,00

umorzenie podatku od nieruchomości

ważny interes podatnika

7.

Marek Miler

1.186,00

umorzenie podatku d nieruchomości

ważny interes podatnika

8.

Arkadiusz Bryłka

629,00

umorzenie podatku od nieruchomości

ważny interes podatnika

9.

Lilly Guzy

1.564,00

umorzenie podatku od nieruchomości

ważny interes podatnika

10.

Nikola Rust - Olearczuk

6.086,00

umorzenie podatku od nieruchomości

ważny interes podatnika

11.

Gawenda Marcin

1.912,50

umorzenie podatku od środków transportowych

ważny interes podatnika

12.

Ochmann Dariusz

850,00

umorzenie podatku od środków transportowych

ważny interes podatnika

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

 

 

Adamski Dawid

Famuła Alicja

Karpiński Damian

Kurek Teresa

Adamski Jan

Feliks Adam

Karpinska-Koza Kornelia

Kurtz Irena

Adler Leon

Feliks Henryk

Karpinska Aniela

Kusch Hubert

Anderwald Jan

Feliks Teresa

Kazior Piotr

Kuś Renata

Badura Claudiusz

Florczyk Karol

Kempska Teresa

Ledwoń Karina

Barowski Bernard

Froncek Jan

Kierat Anna

Lempa Adrian

Bartocha Andrzej

Fuhl Zygfryd

Kierat Kornelia

Lempa Gerard

Bartocha Bernard

Gaida Gabriela

Kiwic Norbert

Lempa Norbert

Bąk Krzysztof

Gajda Henryk

Klama Dorota, Piotr

Lempa Waldemar

Bednorz Ginter

Gajda Henryk

Knop Manfred

Lesch Stefan

Benna Norbert

Gajda Rafał

Koj Norbert

Lewczak Grzegorz

Bensz Krzysztof

Gajdzik Damian

Koj Rudolf

Lizurek Wilhelm

Bielewicz Ewa

Gaś Paweł

Kolecek Krystyna

Machnik Rudolf

Binkowski Ewald

Gaś Norbert

Koło Łowieckie “Dzik”

Macioł Andrzej

Błońska Klaudia

Godzik Piotr

Koło Łowieckie “Jeleń”

Macioł Arnold

Brodowy Herbert

Goj Bernard

Kołodziej Ryszard

Macioł Eugeniusz

Brol Erwin

Goj Wiktor

Kompała Maria

Macioł Joachim

Bromer Renata

Golkowski Denis

Konik Gabriela, Andrzej

Małyska Janusz

Brommer Leszek

Górniak Grzegorz

Koprek Arnold

Małyska Ryszard

Brylka Bernard

Gryga Norbert

Korzonek Alina

Mann Maria

Brylka Piotr

Grzeschik Sylwia

Kostyra Gizela

Mańka Piotr

Bryłka Arkadiusz

Grzesik Gabriela

Kowolik Bernard

Matziol Paweł

Brzezina Joachim

Grzesik Klaudia

Koza Jan

Matziol Robert

Brzezina Marcin

Gunther Martin

Koza Reinhold

Maziol Klaudiusz

Bulla Damian

Haberla Wilhelm

Koźlik Adrian

Mączka Justyna

Cebulski Jerzy

Hermainski Mateusz

Koźlik Martyn

Miler Marek

Chwalczyk Henryk

Hyla Anna

Koźlik Martyn

Miosga Paweł

Czaja Ryszard

Hyla Elżbieta

Krafczyk Andrzej

Miozga Bernard

Czapla Jerzy

Hyla Urszula

Krafczyk Norbert

Miozga Marek

Czapla Marian

Jaguś Martin

Krafczyk Ryszard

Morcinek Alfred

Czichon Sebastian

Jainta Alfred

Krieger Daniel

Morcinek Joachim

Czok Joachim

Jainta Bernard

Kroll Grzegorz

Mrozek Marian

Czyrnia Dawid

Jainta Roman

Królik Henryk

Mrugała Magdalena

Dąbek Alfred

Jaksa Bernard

Krzenciessa Piotr

Nawrat Krystyna

Dernbach Daria

Jańta Andrzej

Kubiciel Józef

Nikiel Piotr

Dombek Elżbieta

Jaunich Norbert

Kuc Mariusz

Nowak Mateusz

Dombek Gerard

Jeziorowski Adam

Kurc Arnold

Ochman Eugeniusz

Dudek Anatol

Joszko Andrzej

Kurda - Poloczek Klaudia

Ossyra Sebastian

Dudek Bernadeta

Jośko Gerard

Kurda Damian

Otrzonsek Joachim

Dylka Piotr

Kabat Marcin

Kurda Jan

Pajonczek Krzysztof

Dyllong Arnold

Kaczmarczyk Arnold

Kurda Marek

Panic Agnieszka

Dylong Róża

Kandora Klaudiusz

Kurda Zygmunt

Pawełczyk Martin

Eichhorn Herman

Kapica Bernadeta

Kurek Martin

Pawełka Beata

Pieprzyca Rajnold

Stanitzok Anna

Zając Arnold

Zagórska Teresa

Pietrucha Bernard

Steinhoff Aleksander

Zając Eryk

Feliks Andrzej

Pietruszka Joachim

Stich Joachim

Zajonc Bernard

TAURON Dystrybucja S.A.

Piotrowska-Grycz Anna

Szeliga Bogdan, Sylwia

Zbruk Krystyna

WIT Fronty Meblowe Piotr Witczak

Pipa Joachim

Szlezinger Joachim

Ziaja Martin

Rust-Olearczuk Nikola

Pisula Jan

Szuman Damian

Zygmunt Irena

Zakład Stolarski Horst Kopik

Placek Norbert

Szymańska Gizela

LEVRU, Angelika Rust-Lewińska

PPHU “SC” Sebastian Cembolista

Placzyński Andrzej

Świerczok Arnold

Kwiaty Kalina Myrcik Ewelina

Zakład Stolarski Sylwia Krzywon

Placzyński Grzegorz

Świerczok Józef

Feliks Anna Fryzjerstwo Damsko-Męskie

Zakład Stolarski Manfred Knop

Pluta Andrzej

Tarara Janina

Janusz Lissy

Zakład Stolarski Horst Kopik

Płonka Dorota

Thomann Krzysztof

Restauracja KORONA Guzy Lilla

Malyska Dawid

Poliński Janusz

Thomann Norbert

Nasycalia Podkładów Sp. z o.o.

Badura Waldemar

Poloczek Rafał

Thomanowski Bernard

DES Mebla Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Badura Claudius

Polok Maria

Toman Michał

ZPHUM “EXPOM” Jan Kłódczyński

Meble Grohs Patryk Grohs

Prukop Joachim

Tomanowska Regina

Fryzjerstwo Andrzej Kulej

ZPHU Meble Pielok

Pruski Andrzej

Tomanowski Bernard

Machula Krystyna

Szczecina Dariusz

Pruski Andrzej

Tomanowski Franciszek

Irski Grzegorz

Meble Rust” Marian Rust

Pruski Bogdan

Trocha Renata

Martyn Drozda

Grupa IMK Anastazja Jasionek

Pruski Eryk

Tul Lidia

Domiański Krzysztof

Księgarnia DANA

Pryszcz Kornelia

Turek Piotr

Machula Krystian

Miler Marek

Przybylski Norbert

Tyrała Andrzej

Ilona Brysch

Kazior Piotr

Przybyła Krystian

Walczok eugeniusz

ZPH Doktorvolt Zbigniew Maleska

Kłódczyński Jan I Eryka

Przywara Alfred

Wańczyk Alfred

Cembolista Tomasz

Korenlia Karpinska Koza

Ptok Anna

Wańczyk Andrzej

Cembolista Urszula

Karpinski Aniela

Ptok Joachim

Wańczyk Krzysztof

Rejdak Łukasz

Skorupa Ernest

Pyka Arnold

Warzecha Anna

Karasiewicz Danuta

Skorupa Joachim

Respondek Krzysztof

Weber Joachim

Skorupa Norbert Kręgielnia RELAX

Centrum Meblowe AGATA Sp. z o.o.

Rust Andrzej

Widawka Waldemar

Das dekor” Sylwia Goczoł

MD Connect Sp. z o.o.

Rust Klaudiusz

Wieczorek Konrad

PUH “Auto-Monika” Józef Jasica

GABER FG Sp z o.o. Spółka komandytowa

Rust – Olearczuk Nicola

Wieczorek Stefan

Ochman Dariusz

HOGER MB Sp. z o.o.

Ryszka Marcin

Wit Alojzy

Gawenda Marcin

INTAR Sp. z o.o.

Sarbinowski Łukasz

Wit Józef

Witczak Piotr

JNP Meble Nowak Piotr Nowak

Sczygiol Bernard

Witt Szymon

Piecuch Jan

Z.P.U. Pyka Norbert, Renata, Sebastian Pyka Spółka Jawna

Sczygiol Jan

Wloczyk Hubert

Jaunich Erwin

Sczygioł Ernest

Wodarz Maria

Kler S.A.

Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe C&M Spółka Jawna jan Cembolista, Jerzy Mika

Seifert Krystian

Wojcik Erwin

Speil Erwin

Skorupa Damian

Wojtarski Krzysztof

Staniczok Andrzej

Stolarstwo Meblowe AREK Arkadiusz Bryłka

Skorupa Paweł

Wojtynek Joachim

Staniczok Gerard

Skorupa Rafał

Wonsik Norbert

Wróbel Andrzej

PPUH Zakład Stolarsko Tapicerski Martin Myllek

Skubała Joachim

Wójcik Krystian

Zacha Rajnold

KARTEL Spółka Cywilna Jan Biedrzycki, Zofia Biedrzycka, Patrycja Biedrzycka

Zakład Stolarski Meble Jonczyk, Bernard Jonczyk

Meble Kaczmarczyk ZPHU Ryszard Kaczmarczyk

 

 

 

 

IX. Wykaz umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

 

Lp.

Nazwisko i imię / nazwa

Kwota

Rodzaj umorzonej należności

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa , Bąki, Kolejka

15.912,78 zł

Zwrot dotacji

Zwolniono  samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2019r. w wysokości  131.691,23 zł.

Dobrodzień dn. 31 maja 2021r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFInformacja Burmistrza Dobrodzienia o realizacji budżetu gminy Dobrodzień w 2020r.pdf

Wersja XML