Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze oferty - Remont lokalu w budynku mieszkalnym, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 4

Nr Spr. ZP.271.5.2021                                                                                                      Dobrodzień, dnia 31.05.2021 r.
    
Informacja o wyborze oferty

dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, od której do ich udzielania stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Remont lokalu w budynku mieszkalnym, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 4”.

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym w/w postępowania, informujemy, iż została wybrana oferta nr 2 złożona przez przez Wykonawcę: AD INVEST Adrian Dyllong, ul. Dobrodzieńska 4, 46-380 Warłów, która spełniła wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najniższą cenę z pośród złożonych ofert w niniejszym postępowaniu, tj. cenę brutto: 89 025,21 zł.
Dokładny termin oraz szczegóły zawarcie umowy zostaną ustalone telefonicznie.

 

BURMISTRZ
                                                                                                          dr Andrzej Jasiński

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf

                                                                                                   

Wersja XML