Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie klubu Senior+ w miejscowości Myślina

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: Utworzenie klubu Senior+ w miejscowości Myślina.

 

ZIPSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.zip (SWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SWZ.zip – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ZIPZałącznik nr 3 do SWZ.zip – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Załącznik nr 4 do SWZ – ZIPPROJEKT ARCHITEKTURY.zip
Załącznik nr 5 do SWZ – ZIPPROJEKT KONSTRUKCJI.zip
Załącznik nr 6 do SWZ – ZIPPROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.zip
Załącznik nr 7 do SWZ – ZIPPROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ.zip
Załącznik nr 8 do SWZ – PDFPRZEDMIAR (roboty budowlane) - ETAP 1.pdf
Załącznik nr 9 do SWZ – PDFPRZEDMIAR (branża elektryczna).pdf
Załącznik nr 10 do SWZ – PDFPRZEDMIAR (branża sanitarna).pdf
Załącznik nr 11 do SWZ – ZIPSPECYFIKACJE TECHNICZNE.zip
PDFZałącznik nr 12 do SWZ.pdf – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Załącznik nr 13 do SWZ – https://bip.dobrodzien.pl/4134/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-utworzenie-klubu-senior-w-miejscowosci-myslina.html
Załącznik nr 14 do SWZ – 8fac9e99-d8e5-4278-b989-003c81e9a7cd

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej? - https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej

 

ZIPZmiana treści SWZ.zip

ZIPZmiana treści SWZ.zip

ZIPINFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.zip

ZIPINFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY.zip
 

Wersja XML