Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa czterech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą we wsi zwóz, gmina Dobrodzień, województwo opolskie na działce ewidencyjnej numer 233

21.05.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszczęciu postępowania

24.06.2021 - Zawiadomienie o zebranych dowodach

15.09.2021 - ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wersja XML