Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 132, położonej w obrębie Klekotna

27.10.2021 - Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszczęciu postępowania

10.03.2022 - Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadomienie o wydaniu decyzji GK.6220.6.8.2021

decyzja GK.6220.6.7.2021

Wersja XML