Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego - 2022

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO 

 

OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1057 Z PÓŹN. ZM.)

 1. Rodzaj zadania:

 1. Promocja i ochrona zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z póź. zm.).

W terminie do dnia 17.03.2022 r. do konkursu wpłynęła 1 oferta. Do procedury konkursowej zakwalifikowała się 1 oferta.

 1. Caritas Diecezji Opolskiej, Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Dobrodzieniu

– Pomoc społeczna, promocji i ochrona zdrowia – kompleksowy zakres usług całodobowych; na terenie gminy Dobrodzień – 143.000,00 zł.

 1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

 1. W terminie do dnia 17.03.2022 r. do konkursu wpłynęły 3 oferty. Do procedury konkursowej zakwalifikowały się 3 oferty: Klub Sportowy „START” Dobrodzień – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 1. organizacja sportu piłki nożnej na terenie miejskim – 78.000,00 zł.

 2. organizacja sportu w zakresie koszykówki na terenie miejskim – 41.000,00 zł.

 3. utrzymanie obiektu sportowego – stadionu miejskiego – 32.000,00 zł.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego - 2022.pdf

Wersja XML