Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.7.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.7.2020
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 7 stycznia 2020r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji administracyjnych, oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego.

Na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, działając na podstawie art. 10 ust 2, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Jako organ właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.) upoważniam Panią Karolinę Lempa w okresie zatrudnienia w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji administracyjnych, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ww. ustawy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.7.2020.pdf (179,74KB)