Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.23.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.23.2020
BURMISTRZA DOBRODZIENIA
z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a także klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Burmistrz Dobrodzienia na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobrodzienia
dr Andrzej Jasiński


 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr S.0050.23.2020
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2020 r.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 r. – do 31.03.2020 r.

od 18.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy

do 08.04.2020 r.

do 08.06.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 20.04.2020 r.

do 15.06.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 21.04.2020 r. do 28.04.2020 r.

od 16.06.2020 r. do 22.06.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 29.04.2020 r. do 08.05.2020 r.

do 29.06.2020 r.

6.

Składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Złożenie u dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr S.0050.23.2020
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 r. do 20.04.2020 r.

od 03.06.2020 r. do 08.06.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy

do 27.04.2020 r.

do 15.06.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 18.05.2020 r.

do 22.06.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 19.05.2020 r. do 25.05.2020 r.

od 23.06.2020 r. do 29.06.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 29.05.2020 r.

do 10.07.2020 r.

6.

Składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Złożenie u dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


PDFZarządzenie Nr S.0050.23.2020.pdf (774,36KB)